Gagnlegir tenglar

.
.
.
Foreldravefur SFS:
Foreldravefur skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar er ætlaður foreldrum 0-16 ára barna. Markmiðið er að styðja og efla foreldra í því að verða virkir þátttakendur í starfi og námi barna sinna. Þarna má m.a. finna einföld og góð ráð hvernig má styðja við börnin sín í námi. Hvetjum foreldra til að gefa sér góðan tíma til að gramsa því þarna er ýmislegt gagnlegt að finna
.

Forvarnir og heilræði fyrir foreldra:

Samanhópurinn,  samstarfshópur um forvarnir

SAFT samfélag, tækni og fjölskylda

 

Aðalnámskrá grunnskólanna:
Aðalnamskrá grunnskóla á síðu Menntamálaráðuneytisins
Umfjöllun um aðalnámskrá á heimasíðu Heimili og skóla
Þemahefti menntunar grunnþættirnir eru læsi, sköpun, sjálfbærni, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð.
Kynningarmyndbönd um grunnþætti menntunar á heimasíðu Heimili og skóla, hugleiðingar um innleiðingu og samþættingu þeirra.
.

Helstu lög og reglugerðir varðandi grunnskólana:
Lög um grunnskóla, nr. 91/2008, hér er kveðið á um að við grunnskóla skuli starfa skólaráð. Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald, sjá II.kafli, 8. gr. Í 9 gr. er fjallað um foreldrafélag og í 10 gr. um nemendafélag
Reglugerð um skólaráð við grunnskóla frá des. 2008
Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum frá okt. 2011

.

Umboðsmaður barna:
Málaflokkurinn grunnskólar. Hér má finna öll helstu lög og reglugerðir sem hugsanlega gætu tengst börnum og grunnskólagöngu þeirra. Meginhlutverk umboðsmanns barna er að vinna að bættum hag barna og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra.
.

Foreldrasamstarf:
Handbók foreldrafélaga árið 2010. Í handbók foreldrafélaga Heimilis og skóla frá 2010, má finna mjög gagnlegar upplýsingar um foreldrasamstarf fyrir foreldra, bekkjarfulltrúa, stjórn foreldrafélaga og fulltrúa foreldra í skólaráði. Hvetjum við alla sem veljast til starfa sem fulltrúar foreldra hvort sem er bekkjarfulltrúar, í stjórn foreldrafélags eða sem skólaráðsfulltrúar að gefa sér tíma og fara vandlega yfir handbókina. Heimili og skóli, landsamtök foreldra eiga höfundarréttinn af bókinni en foreldrafélög hafa leyfi til að nota hana og aðlaga hana sínum þörfum svo lengi sem þeir geti heimilda. Hægt er að nálgast handbókina í opnu word skjali m.a. hjá SAMFOK. samfok@samfok.is, þannig getið þið með auðveldum hætti gert hana ykkar.
.

Fyrir bekkjarfulltrúa og aðra áhugasama foreldra má finna góðar upplýsingar og hugmyndir í foreldrabanka Heimilis og skóla.
Foreldrabankinn er hugsaður sem bekkjarmappa sem getur fylgt bekknum allt til þeir útskrifast.
.

Fyrir fulltrúa foreldra í skólaráði og aðra áhugasama er gagnlegt að renna yfir þessa kafla úr handbókinni sérstaklega:
Inngangur og markmiðsgrein grunnskólalaga bls. 7-9
Starfsreglur fyrir skólaráð bls. 37
Úr aðalnámskrá grunnskóla bls. 39
Umsögn um skóladagatal fyrir skólaráðið bls. 40
.

Börn til áhrifa – Hvað er skólaráð ? útg. Umboðsmaður barna. Mjög fínn einblöðungur sem tilvalið er að fulltrúar foreldra í skólaráði vekji athygli á í skólaráði hafi þessum blöðungi ekki verið dreift.
.

SAMFOK með stuðningi SFS Reykjavíkurborgar bauð foreldrafélögum í Reykjavík á árunum 2012-14 upp á verkefnið Tölum saman, fræðslu fyrir foreldra og börn saman um kynheilbrigði barna:
Hér eru gagnlegir tenglar sem tengjast kynheilbrigði:
Kynsjúkdómar. Smitleiðir, einkenni, meðferð, forvarnir. Hægt að panta og hlaða hjá Embætti landlæknis.
Kynlíf – unglingar. Hægt að hlaða niður og panta hjá Embætti landlæknis.
Samskipti foreldra og barna um kynlíf. Bæklingur fyrir foreldra sem hægt er að hlaða og panta hjá Embætti landlæknis.
Leiðbeiningar um getnaðarvarnir. Hægt að hlaða frá Embætti landlæknis.
Hér eru einnig tvær viðbótarslóðir til að nálgast ýmsar upplýsingar um kynheilbrigði og tengt efni annars vegar og upplýsingar um kynsjúkdóma og tengt efni hins vegar.

um kynlíf og sambönd og kynheilbrigði á síðu umboðsmanns barna

Útbýti fyrir þátttakendur á hverfanámskeiði SAMFOK veturinn 2015
“Vó, hvað er í gangi ? um skólaráð og lýðræðislega aðkomu nemenda og foreldra af skólahaldinu.”

Hér eru lög og reglugerðir sem tengjast skólaráðum ásamt ítarefni af vef Umboðsmanns barna og Landlæknis sem tengjast skóla- og grenndarsamfélaginu. Hér má einnig finna greinar sem tengjast lýðræðislegri þátttöku og lýðræðisfræðslu í grunnskólum. Hér er dæmi um lög foreldra- og nemendafélaga þar sem bakland skólaráðsfulltúa tryggt með þeim hætti að a.m.k. annar fulltrúa nemenda / foreldra komi úr stjórn félaganna.

Lög nemendafélags Sæmundarskóla búa til link

Lög foreldrafélags Nesskóla http://www.nesskoli.is/foreldrar/log/log-foreldrafelags-nesskola

Börn til áhrifa, einblöðungur Umboðsmanns barna um skólaráð
http://barn.is/media/18855/Einbloedungur-um-skolarad-2009.pdf

Nemendafélag og áhrif nemenda
http://barn.is/malaflokkar/grunnskoli/#k17

Ný viðhorf til barna, lýðræði í skólastarfi
http://barn.is/um-embaettid/verkefni/lydraedi-i-skolastarfi/

Ný viðhorf til barna, þátttaka
http://barn.is/malaflokkar/thatttaka/#k1

Reglugerð um skólaráð,
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1157-2008

Lög um grunnskóla, lög nr.91 12. júní 2008: (II. kafli stjórnskipan skóla, 8 gr. skólaráð, 9 gr. foreldrafélag, 10. gr. nemendafélag )
http://www.althingi.is/lagas/137/2008091.html

Nemendafélag í grunnskólum, grein eftir Helgu Margréti Guðmundsdóttur
http://barn.is/frettir/2011/09/nemendafeloeg-i-grunnskolum/

Vilt þú hafa áhrif ?
http://barn.is/boern-og-unglingar/viltu-hafa-ahrif/

Lýðræðislega þátttaka foreldra í þágu skólastarfs (grein eftir Helgu Margréti Guðmundsdóttur)
http://barn.is/frettir/2011/09/lydraedisleg-thatttaka-foreldra-i-thagu-skolastarfs/

Bréf Umboðsmanns barna til skólastjóra og nemendafélaga, spurningar um nemendafélög og skólaráð: http://barn.is/media/22592/Bref-UB-til-skolastjora-og-nemendafelaga-i-grunnskolum-vegna-lydraedis-2011.pdf

HEIMILI; handbók landlæknis um heilsueflandi grunnskóla, gátlisti m.a. um skólaráð
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item23235/heimili.pdf
NÆRSAMFÉLAG; handbók landlæknis um heilsueflandi grunnskóla, gátlisti m.a. um skólaráð
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item23239/naersamfelag.pdf
NEMENDUR; handbók landlæknis um heilsueflandi grunnskóla, gátlisti m.a. um skólaráð
http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item23240/nemendur.pdf

Hver er staða lýðræðisfræðslu í grunnskólum í dag í Reykjavík ? eftir Helgu Margréti Guðmundsdóttur – setja grein inn

Handbók foreldrafélaganna (útg. Heimili og skóli, árg. 2010) m.a. um skólaráð bls. 37-42 http://www.heimiliogskoli.is/media/files/1198892159/Handbok_grunnskola.pdf

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélgasins í grunnskólum
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=ee3c91b7-164b-46ab-9e21-59e3fd3720c2