Skólaráð

Með gildistöku laga nr. 91 um grunnskóla frá 12. júní 2008 koma skólaráð í stað foreldraráða.
Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra.   Hér má finna tillögur að starfsreglum fyrir foreldrafélög um kosningu í skólaráð grunnskóla.

Skólastjóri skal boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnarnemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. Sjá nánar reglugerð um starfsemi skólaráða á heimasíðu hvers skóla.

Mikilvægt er að starf skólaráðsins einkennist af opnum og jákvæðum samskiptum, góðum samstarfsanda, uppbyggilegri og málefnalegri gagnrýni og hvatningu.
Til að skólaráð geti sinnt hlutverki sínu er mikilvægt að fulltrúar þess séu í nánu samstarfi við bakland sitt. Fulltrúar foreldra í skólaráði þurfa að vera í nánum tengslum við stjórn foreldrafélags viðkomandi skóla, bekkjarfulltrúa og aðra foreldra. Þeir þurfa að geta miðlað upplýsingum um starfið og vera móttækilegir fyrir ábendingum frá öðrum foreldrum. Fréttabréf skóla og/eða foreldrafélaga eru mikilvæg í þessu sambandi en ekki síður heimasíður skóla. Hægt er að fara margar leiðir til að styrkja tengsl fulltrúa foreldra í skólaráði við foreldrahópinn.

Nauðsynlegt er að fulltrúar foreldra í skólaráði, stjórn foreldrafélags og bekkjarfulltrúar hittist nokkrum sinnum á ári til að skiptast á skoðunum og miðla upplýsingum.

Á vef grunnskóla þurfa að vera eftirfarandi upplýsingar

  • Nöfn og netföng/símanúmer fulltrúa foreldra í skólaráði.
  • Starfsáætlun vetrarins þar sem fram kemur hvað fyrirhugað er að ræða í skólaráðinu á hverjum tíma.
  • Fundartímar – dagskrá fundar ráðsins fyrir hvern fund.
  • Fundargerðir – ekki seinna en þremur dögum eftir fund.
  • Leiðbeiningar til foreldra um hvernig þeir geti borið sig að við að koma jákvæðum og neikvæðum ábendingum um skólastarfið á framfæri.

Í gagnlegum tenglum hér á síðunni má finna hlekki á ýmislegt gagnlegt fyrir skólaráðsfulltrúa