Samstarfssamningur

Samfok er með samstarfssamning við Reykjavíkurborg og fær 8 milljónir kr. á ári til að sinna þeim verkefnum sem fram koma í samningnum. Samstarfssamningurinn gerir samtökunum kleift að vera með starfsmann í hlutastarfi og leigja skrifstofu.

Upprunalega samninginn má sjá hér í PDF skjali sem opnast í nýjum glugga: Samstarfssamningur SAMFOK og Skóla- og frístundasviðs

 

Samningur Skóla- og frístundasviðs og SAMFOK

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609 og SAMFOK (Samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík), kt. 551184-0729 gera með sér svofelldan
SAMSTARFSSAMNING

1.gr.
Markmið

Markmið þessa samnings er að styrkja starf grunnskólanna í Reykjavík á jákvæðan hátt með öflugu og góðu samstarfi foreldra og skóla. Mikilvægt er að foreldrar séu í góðu samstarfi við grunnskólana, séu virkir þátttakendur í námi og starfi barna sinna og eigi þess kost að eiga hlutdeild í mótun bekkja- og skólabrags. Að því skal unnið með því að:

a. Miðla fræðslu og upplýsingum til skólaforeldra í því skyni að auka hlutdeild þeirra í skólastarfi barna sinn.
b. Efla og styðja við starf bekkjarfulltrúa.
c. Efla og styðja starf foreldrafélaga.
d. Efla og styðja starf foreldra sem sæti eiga í skólaráðum.
e. Efla og auka samstarf milli skólastjórnenda og foreldra.

2.gr.
Samstarf

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar lítur á SAMFOK sem samstarfsaðila og fulltrúa stjórna foreldrafélaga og fulltrúa foreldra í skólaráðum í grunnskólunum í Reykjavík. SAMFOK tekur að sér að starfa í samræmi við fyrstu grein þessa samnings. Sérstök áhersla verði lögð á skóla þar sem foreldrasamstarf stendur höllum fæti skv. skilgreiningu beggja aðila samningsins.
SAMFOK leggur fram starfsáætlun í samræmi við stefnu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar fyrir 1. október ár hvert, þar sem fram komi stefnumarkandi skref á árinu. SAMFOK skal kynna stöðu verkefna á fundi með skóla- frístundasviði tvisvar á ári. Annars vegar með yfirliti yfir stöðu verkefna áður en seinni greiðsla ársins er greidd 15. júní ár hvert og hinsvegar með ársskýrslu fyrir liðið ár eigi síðar en 1. maí ár hvert.

3.gr.
Fjárhæð styrks

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar styrkir SAMFOK um 8,0 mkr. árið 2014. Skal styrkurinn greiddur með tveim jöfnum greiðslum, í síðasta lagi 15. janúar og 15. júní að öllum skilyrðum samningsins uppfylltum. Greitt er inn á bankareikning SAMFOK, reikningsnúmer 334-26-8008.
Áður en seinni greiðslan er innt af hendi skal SAMFOK kynna stöðu verkefna í starfsáætlun sinni.

4. gr.
Verkefni SAMFOK á grundvelli styrksins eru að:

a. Veita upplýsingar öllum þeim grunnskólaforeldrum í Reykjavík sem óska leiðbeiningar og ráðgjafar hvort sem er í síma eða í gegnum tölvupóst.
b. Annast fræðslu og ráðgjöf til fulltrúa grunnskólaforeldra hvort sem er bekkjarfulltrúa, stjórna foreldrafélaga eða fulltrúa í skólaráðum, m.a. með námskeiðum og fræðslufundum.
c. Veita foreldrafélögum og skólastjórnendum ráðgjöf og stuðning, sérstaklega þar sem foreldrasamstarf stendur höllum fæti.
d. Annst gerð og uppfærslu netfangalista yfir foreldrafélög og skólaráð í grunnskólum í Reykjavík í samvinnu við skóla- og frístundasvið.
e. Taka þátt í stefnumótun Reykjavíkurborgar sem varðar skóla- og frístundamál þegar þess er óskað og koma sjónarmiðum foreldra á framfæri við yfirvöld.
f. Efla samvinnu á milli foreldrafélaga í einstökum hverfum með því að koma á tengslum innan skólahverfa og skapa foreldrum samstarfsvettvang þar sem miðlað er reynslu og þekkingu.
g. Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar sendir tölvupóst til foreldra fyrir SAMFOK tvisvar á ári, í september til að kynna vetrardagskrá og í maí til að boða aðalfund.
h. SAMFOK gerir áætlun í samstarfi við fulltrúa skóla- og frístundasviðs um fræðslu til skólaráða í Reykjavík, sbr. samþykkt í skóla- og frístundaráði á 30. fundi, þann 21.11.2012.

4.gr.
Vanefndir

Skóla- og frístundasvið áskilur sér rétt til að rifta samningnum, afturkalla styrkloforð og/eða krefjast endurgreiðslu ef sannanlega er um forsendubrest eða vanefndir að ræða af hálfu samningsaðila.

5. gr.
Reglur, gildistími og uppsögn

Um samninginn gilda reglur Reykjavíkurborgar um styrki samþykktar í borgarráði 9. september 2004, sbr. breytingar samþykktar í borgarráði 3. júní 2010.
Samningur þessi gildir fyrir árið 2014. Samningurinn framlengist sjálfkrafa um eitt ár í senn, næstu þrjú árin þar á eftir, ef veitt verður fé til verkefnisins í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Fjárhæð styrksins er háð fjárveitingum Reykjavíkurborgar.Samningurinn rennur út 31. desember 2017.
Samningurinn er uppsegjanlegur hvenær sem er á tímabilinu af hálfu beggja samningsaðila með 6 mánaða fyrirvara miðað við næstu mánaðamót eftir uppsögn.
Óski annar hvor samningsaðila eftir áframhaldandi samningi eftir að gildistíma lýkur skal hann koma því á framfæri hið minnsta þremur mánuðum áður en samningurinn rennur út þann 31. desember 2017.

Reykjavík, 20. desember 2013