ทุกคนร่วมกัน – Allir með – Tælenska

Loading Events

SAMFOK í samstarfi við Móðurmál og einstaka móðurmálsskóla á höfuðborgarsvæðinu munu standa fyrir málþingum um skólamál með fókus á erlenda foreldra, núna á starfsárinu 2017-18. Fjallað verður um það sem einkennir skóla- og frístundastarf á Íslandi, samstarf foreldra og skóla og virkt fjöltyngi barna.

Sunnudaginn 4. mars verður málþingið á tælensku. Það verður haldið í Álfhólsskóla- Hjalla kl. 13:15 – 15:45.

ทุกคนร่วมกัน
-เสวนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการศึกษาในประเทศไอซ์แลนด์

SAMFOK ร่วมมือกับ Móðurmál และกลุ่มศึกษาภาษาแม่ภาษาไทย นำเสนอ
การอภิปราย เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ปกครองที่สื่อสารภาษาไทย

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน sunnudaginn 4. marsเวลา 13.15 -15.45 ที่โรงเรียน Álhólfsskóla – Hjalla

ตารางกิจกรรม
การบรรยาย เป็นภาษาไทยและภาษาไอซ์แลนด์ คำถาม -ล่ามแปล 60 นาที

พวกเรา ลูกๆของพวกเราและโรงเรียน – ความสนใจ ความรับผิดชอบและผลกระทบ
ความร่วมมือของผู้ปกครองและโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนและผลประโยชน์ของเด็ก
ภาษาแม่ข – สื่อสารหลายภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เด็กๆ กิจกรรมนันทนาการและงานอดิเรก

ทานอาหาร – พัก – เล่น เกมตื่นตัว 45 นาที

การอภิปราย เรื่องคุณรู้สึกอย่างไร 45 นาที

มีอะไรที่ดำเนินไปได้ดี มีอะไรที่ควรปรับปรุง คุณมีคำแนะนำหรือไม่ มีสิ่งใดที่คุณอยากเปลี่ยนแปลง

มุมเด็ก – เข้าฟรี – จับฉลาก

ข้อมลูพิ่มเติมที่ www.samfok.is และ samfok@samfok.sveinng.com

SAMFOK สมาคมผู้ปกครองบุตรชั้นประถมฯในเมืองเรคยาวิค
Móðurmál สมาคมสื่อสารสองภาษา
W.O.M.E.N. สมาคมสตรีต่างชาติ
Heimili og Skóli องค์กรผู้ปกครองแห่งชาติ
Velferðarráðuneytið กระทรวงสวัสดิการสังคม
Reykjavíkurborg เทศบาลเมืองเรคยาวิค
Kópavogur เทศบาลเมืองโคปปาโวก

การประชุมจะทำการบันทึกและถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊คของ SAMFOK.

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

ALLIR MEÐ – tölum saman um skólamenningu á Íslandi

SAMFOK í samstarfi við Móðurmál og tælenska móðurmálshópinn kynna málþing um skólamál fyrir tælenskumælandi foreldra SUNNUDAGINN 4. mars kl. 13.15 – 15.45 í Álfhólsskóla- HJALLA.

DAGSKRÁ:
ERINDI á tælensku, spurningar – TÚLKAÐ 60 mín.

VIÐ, BÖRNIN OKKAR OG SKÓLINN – áhugi, ábyrgð og áhrif
SAMSTARF FORELDRA OG SKÓLA UM NÁMIÐ OG VELFERÐ BARNA
MÓÐURMÁL BARNA – virkt fjöltyngi
BÖRN, FRÍTÍMINN OG FRÍSTUNDIR

MATUR – Hlé – BRUGÐIÐ Á LEIK 45 mín.

UMRÆÐUR, hvað finnst þér ? 45 mín.
Hvað gengur vel? Hvað má bæta? Áttu góð ráð? Hverju viltu breyta?

Barnahorn – Ókeypis aðgangur – HAPPADRÆTTI

Nánari upplýsingar á www.samfok.is og samfok@samfok.sveinng.com

SAMFOK – samtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík
Móðurmál – samtök um tvítyngi
W.O.M.E.N. samtök kvenna af erlendum uppruna
Heimili og Skóli – landssamtök foreldra
Velferðarráðuneytið
Reykjavíkurborg
Kópavogur

Fundurinn verður tekinn upp, streymt beint á heimasíðu og fésbókarsíðu SAMFOK

Allir velkomnir

Share This Post, Choose Your Platform!

Go to Top